CZ | EN

Proč chodit na masáže?

Proč chodit na masáže?

Je nesporné, že odborně a kvalitně provedená masáž působí na tělesný i duševní stav člověka velmi kladně. Zájem o využívání masáže zvláště v poslední době silně stoupá, což souvisí s postupným lepším uvědomováním si hodnoty vlastního zdraví a potřeby zvyšování práceschopnosti, zlepšování výkonnosti a celkové kondice jak ve sféře tělesné, tak i duševní.

Masáž, zvláště manuální, může přímo i nepřímo přispívat k prevenci pracovních i mimopracovních úrazů a různých zdravotních obtíží např. bolestí svalů, šlach a kloubů. Masáží lze také zkvalitňovat regeneraci sil po práci či jiné zátěži a přispět tak k rychlejšímu odstraňování únavy. Masáž může popřípadě i vyrovnávat určité následky jednostranných činností, které jsou často příčinou zvýšené únavy, nesprávného držení těla a různých bolestivých stavů.

Masáž celého těla přispívá i ke zlepšení celkového vzhledu a zpomaluje vznik takových příznaků stárnutí organismu, jako je tvorba vrásek, zhoršení stavu kůže a podkoží a řada dalších.

Celková masáž, zaměřená zvláště na svalový aparát a klouby, je důležitým doplňkem kvalitní tělesné kultury moderního člověka.